Viva Математика 0417 - 3 и 4 кл


Задача 1
Вярно е, че
z1k34.gif
обиколката на триъгълника е по-малка от обиколката на правоъгълника

обиколката на триъгълника е равна на обиколката на правоъгълника ← верен отговор

обиколката на триъгълника е по-голяма от обиколката на правоъгълника

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 2
По колко начина Дани може да облече куклата, ако разполага с червена, с черна и с жълта блуза, както и със зелена и със синя пола?

Задача 3
Влакчето потеглило в 9 ч. 24 мин. и спряло в 10 ч. 15 мин. Колко минути се е движело влакчето?

Задача 4
Запиши градусната мярка на ъгъла.
z4k34.gif

Задача 5
Кое число е записала Мими на стъклената врата, ако от другата страна на стъклeната врата се вижда

Задача 6
Колко малки кубчета са използвани за построяване на конструкция, която се вижда отпред, отгоре и отляво така:
z6.gif

Задача 7
Показано е фигурно представяне на първите пет триъгълни числа 1; 3; 6; 10; 15. Кое е 40-тото триъгълно число?
z7k34.gif

Задача 8
Каква част от картината в стила на Мондриан е червена?
z8k34.gif
половинка

третинка

четвъртинка

шестинка ← верен отговор

осминка

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 9
За записване с кибритени клечки на числата в тази задача се използват арабски цифри и символи за събиране, изваждане и равенство със следния шрифт:

С преместване на каква на цвят кибритена клечка от едно място на друго в записа може да се получи вярно равенство?
Можете да посочите повече от един отговор
синята ← верен отговор

зелената

червената ← верен отговор

жълтата

сива

черна

лилава

оранжeва

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 10
Колко правоъгълника, върховете на които са от построените точки, могат да се построят?
z10k34.gif