Тема на месец Април 2017


Задача 1. Даден е четириъгълник с върхове в точките A(0,0), B(7,0), C(5,4), D(1,4)
а) Запишете с точност до хилядните ординатата на вътрешна за четириъгълника точка Х, за която лицата на триъгълниците АВХ и ХСD са равни.

б) Запишете с точност до хилядните абсцисата на вътрешна за четириъгълника точка Х, за която лицата на триъгълниците АВХ и ХСD са равни и лицата на триъгълниците АХD и ХВС също са равни.
Верен отговор 3.318

Задача 2. Даден е четириъгълник с върхове в точките A(0,0), B(7,0), C(5,6), D(1,4). Запишете с точност до хилядните абсцисата на вътрешна за четириъгълника точка Х, за която лицата на триъгълниците АВХ и ХСD са равни и лицата на триъгълниците АХD и ХВС също са равни.
Верен отговор 4

Задача 3. Даден е триъгълник с върхове в точките A(0,0), B(8,0), C(5,6). Запишете с точност до хилядните абсцисата на вътрешна за триъгълника точка Х, за която лицата на триъгълниците АВХ, ХВС и АХС се отнасят както 1:2:3.
Верен отговор 4.833

Задача 4. Даден е триъгълник с върхове в точките A(0,0), B(8,0), C(5,6). Запишете с точност до хилядните ординатата на точка Х, която е външна за триъгълника, лежи във връхния ъгъл на ъгъла АСВ и лицата на триъгълниците АВХ, ХВС и АХС се отнасят както 4:2:1.
Верен отговор 24