Viva Математика 1216 - 3 и 4 кл


Задача 1
С цифрите получете две трицифрени числа, сборът на които е възможно най-малък. Запишете сбора на двете числа.
z1k34_MC1612.gif

Задача 2
Какъв е най-малкият брой кубчета, които трябва да се добавят, за да се получи куб?
z2k34_MC1612.gif

Задача 3
Колко са кръгчетата на снимката?
z3k34_MC1612.gif
Запишете с точност до десет броя.
Верен отговор 84

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 4
Каква част от квадрата е оцветена в жълто?
z4k34_MC1612.gif
половинка

третинка ← верен отговор

четвъртинка

осминка

друго

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 5
Намерете дължината на линията, ако малкото квадратче е с дължина на страната 1 см.
z5k34_MC1612.gif
Запишете в см.
Верен отговор 156

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 6
Емо и Дари подготвят раниците си за предстоящия поход в планината. Те трябва да си разпределят следните вещи: бутилка с вода, която тежи 2 кг, кутия с храна, която тежи 1 кг и 500 г, дъждобран – 400 г и пуловер – 800 г. Емо може да носи най-много 3 кг, а Дари – 2 кг. По колко начина те могат да разпределят вещите помежду си?

Задача 7
На езика суахили числата 6, 8, 40, 46, 98, 296, 308 се превеждат като “mia mbili tisini na sita”,”sita”, ”arobaini”, “nane”, “tisini na nane”, “mia tatu na nane”, “arobaini na sita”, като наименованията на числата на суахили са дадени в разбъркан ред.
Кое е числото „mia sita na tatu”?
306

360

603 ← верен отговор

630

278

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 8
До коя точка ще стигне костенурката, ако се движи така (Дължината на малкото квадратче е 1 см):
Напред 3 см
Ляво 90°
Напред 2 см
Дясно 90°
Напред 1 см
Ляво 90°
Напред 1 см
Дясно 90°
Напред 2 см
Дясно 90°
Напред 4 см
z8k34_MC1612.gif
A

B

C ← верен отговор

D

E

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 9
Червената кола се движи с 90 км/ч и се опитва да настигне по дълъг прав участък зелената кола, чиято скорост е 75 км/ч. Ако разстоянието между тях е 8 километра, след колко минути червената кола ще настигне зелената?

Задача 10
Всяка от четирите фигури вдясно може да се завърта и премества в равнината така, че да покрие изцяло четири квадратчета от числовата схема. С коя от фигурите може да се покрият четири квадратчета, сборът на числата в които е най-голям?
z10k34_MC1612.gif
Можете да посочите повече от един отговор
червената

зелената

синята

жълтата ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.