Тема на месец Юли 2016


Задача 1. Разстоянието между центровете на два квадрата с взаимно успоредни страни е 4 cm. Дължината на страната на първия квадрат е 5 cm. Вторият квадрат се върти около първия така, че страните му запазват направлението си и разстоянието между центровете на двата квадрата остава постоянно. Намерете максималната стойност на лицето на общата част на двата квадрата, ако дължината на страната на втория квадрат е:
а) 4,5 cm
запишете в cm2 с точност до стотните
Верен отговор 3.69

Помощен файл във формат GeoGebra.


б) 6 cm
запишете в cm2 с точност до стотните
Верен отговор 7.66

Задача 2. Разстоянието между центровете на два квадрата е 12 cm. Дължината на страната на първия квадрат е 20 cm, а на втория – 11 cm. Вторият квадрат се върти около първия така, че страните му запазват направлението си и разстоянието между центровете на двата квадрата остава постоянно. Намерете максималната стойност на лицето на общата част на двата квадрата, ако две от страните на квадрата сключват ъгъл:
а) 40 градуса
запишете в cm2 с точност до стотните
Верен отговор 53.75

Помощен файл във формат GeoGebra.


б) 70 градуса
запишете в cm2 с точност до стотните
Верен отговор 52.1

Задача 3. Разстоянието между центровете на квадрат с дължина на страната 30 cm и кръг с радиус 14 cm е 19 cm. Кръгът се върти около квадрата така, че разстоянието между центровете остава постоянно. Намерете максималната стойност на лицето на общата част на квадрата и кръга.
запишете в cm2 с точност до стотните
Верен отговор 201.42

Помощен файл във формат GeoGebra.