Тема на месец Юни 2016


Задача 1. Дадена е окръжност к с център в началото на координатната система и радиус 1. Дадени са точките А(5; 1) и В(4; 6). Намерете първата координата на точка С от окръжността к, за която лицето на триъгълника САВ е минимално.
Запишете с точност до стотните
Верен отговор 0.98

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 2. Дадени са точките А(0; 5), В(1; 0) и С(-1; 0). Точките В' и С' са от окръжността к с център в началото на координатната система и радиус 1 такива, че отсечката В'С' е успоредна на отсечката ВС. Намерете втората координата на точката В', за която триъгълникът АВ'С' има:
a) максимално лице
Запишете с точност до хилядните
Верен отговор -0.187

b) максимален периметър.
Запишете с точност до хилядните
Верен отговор -0.66

Задача 3. Дадени са точките А(0; 5) и В(1; 0) и окръжност к с център в началото на координатната система и радиус 1. Намерете първата координата на точката С от окръжността к, за която триъгълникът АВС има:
a) максимално лице
Запишете с точност до хилядните
Верен отговор -0.98

b) максимален периметър.
Запишете с точност до хилядните
Верен отговор -0.554