Viva Математика 0416- 5 и 6 кл


Задача 1
Частното 751:23 е:
по-малко от 32,6

по-голямо от 32,6 и по-малко от 32,7 ← верен отговор

по-голямо от 32,7

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 2
Намерете лицето на зелената фигура, ако дължината на отсечката AB е 1 cm.
z2k56_1604.gif
Запишете в cm2.
Верен отговор 29.5

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 3
Сега е 7 ч. След колко минути минутната стрелка ще премине над часовата стрелка?
Запишете с точност до цялата част
Верен отговор 38

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 4
От коя от точките можете да тръгнете, за да излезете от лабиринта, без да преминавате през стените му?
z4k56_1604.gif
Можете да посочите повече от един отговор
червената

синята ← верен отговор

жълтата

зелената

черната

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 5
Най-малко колко малки лилави квадратчета трябва да добавите към лилавата фигура, че да се получи квадрат?
z5k56_1604.gif

Задача 6
Колко пъти въжето е по-дълго от летвата?
z6k3456_1604.gif

Задача 7
В магазин за платове в последния ден на март продали 32 m ленен плат, 95 m памучен плат и 7 m вълнен плат. Колко процента от продадения в този ден плат е ленен?
Запишете с точност до десетите, без да поставяте символ за процент
Верен отговор 23.9

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 8
Колко малки червени триъгълничета най-малко са необходими, за да се допълни фигурата до равностранен триъгълник?
z8k3456_1604.gif

Задача 9
В шахмата конят може да се движи под формата на печатна буква „Г”, т.е. през едно поле по хоризонтал или вертикал и едно поле встрани. До кои позиции може да достигне кон, който първоначално е разположен в полето d1, след един ход?
z9k56_1604.gif
Можете да посочите повече от един отговор
a1

b2 ← верен отговор

c3 ← верен отговор

e3 ← верен отговор

e4

f1

f2 ← верен отговор

f4

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 10
Намерете разликата на лицата на оцветената в лилаво и оцветената в зелено част от композицията, ако дължината на страната на най-големия от квадратите е 20 mm.
z10k56_1604.gif
Запишете в mm2.
Верен отговор 400

Помощен файл във формат GeoGebra.