Viva Математика 0416- 3 и 4 кл


Задача 1
Произведението 38.17 е:
по-малко от 647 ← верен отговор

равно на 647

по-голямо от 647

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 2
Намерете обиколката на зелената фигура, ако дължината на отсечката AB е 1 см.
z2k34_1604.gif

Задача 3
Какъв е видът на ъгъла между часовата и минутната стрелка в 10 ч 5 мин?
остър ← верен отговор

прав

тъп

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 4
От коя от точките можете да тръгнете, за да излезете от лабиринта, без да преминавате през стените му?
z4k34_1604.gif
Можете да посочите повече от един отговор
червената ← верен отговор

синята

жълтата ← верен отговор

зелената ← верен отговор

черната

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 5
Най-малко колко малки лилави квадратчета трябва да добавите към лилавата фигура, че да се получи квадрат?
z5k34_1604.gif

Задача 6
Колко пъти въжето е по-дълго от летвата?
z6k3456_1604.gif

Задача 7
Десет крачки на Ники са колкото шест крачки на баща му. Колко крачки на Ники са колкото 21 крачки на баща му?

Задача 8
Колко малки червени триъгълничета най-малко са необходими, за да се допълни фигурата до равностранен триъгълник?
z8k3456_1604.gif

Задача 9
В шахмата конят може да се движи под формата на печатна буква „Г”, т.е. през едно поле по хоризонтал или вертикал и едно поле встрани. До кои позиции може да достигне кон, който първоначално е разположен в полето b1, след един ход?
z9k34_1604.gif
Можете да посочите повече от един отговор
a3 ← верен отговор

a4

c3 ← верен отговор

c4

d2 ← верен отговор

d3

e1

e2

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 10
Върху коя от зелените точки трябва да се постави върхът Т, за да се получи равнобедрен триъгълник?
z10k34_1604.gif
Можете да посочите повече от един отговор
A ← верен отговор

B ← верен отговор

C ← верен отговор

D ← верен отговор

E ← верен отговор

F ← верен отговор

G ← верен отговор

H ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.