Тема на месец Април 2016


Задача 1. Трябва да се прегъне правоъгълна салфетка така, че:
  • върхът с монограма да застане върху някоя от страните на правоъгълника, на които той не е край;
  • прегънатото парче да е изцяло разположено върху останалата част на салфетката.

Ето пример за такова сгъване:
image
Най-малко колко кв.см е прегънатата част на салфетката, ако дължините на страните на правоъгълника са:
a) 7,5 см и 5,27 см
Запишете с точност до десетите
Верен отговор 10.7

Помощен файл във формат GeoGebra.

b) 7,5 см и 2,3 см
Запишете с точност до десетите
Верен отговор 2

c) 7,5 см и 7,2 см
Запишете с точност до десетите
Верен отговор 21.1

d) 7,5 см и 12,4 см?
Запишете с точност до десетите
Верен отговор 21.7

Задача 2. Салфетка с форма на правоъгълник трябва да се прегъне така, че два съседни върха да съвпаднат и двете прегънати еднакви части да са изцяло разположени върху останалата част на салфетката.:
Ето пример за такова сгъване:
image
Най-малко колко кв.см е прегънатата част на салфетката, ако дължините на страните на правоъгълника са 75 см и 97 см?
Запишете с точност до десетите
Верен отговор 1082.5