Тема на месец Февруари 2016


Задача 1.
Окръжност p с радиус 10,38 cm е вътрешна за окръжност k с радиус 35,39 сm. Точките A, B, C и D са от окръжността k и AB, BC и CD са допирателни към окръжността p. При какво разстояние между центровете на двете окръжности точките A и D съвпадат?
Запишете в сантиметри с точност до десетите
Верен отговор 22.8

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 2.
Окръжност p с радиус 10,38 cm е вътрешна за окръжност k с радиус 35,39 сm. Точките A, B, C и D и Е са от окръжността k и AB, BC, CD и DЕ са допирателни към окръжността p. При какво разстояние между центровете на двете окръжности точките A и Е съвпадат?
Запишете в сантиметри с точност до десетите
Верен отговор 24.9

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 3.
Намерете четириъгълника с най-голяма обиколка, който е вписан в окръжност k с радиус 35,39 сm и описан около окръжност р с радиус 10,38 cm.
Запишете обиколката му в сантиметри с точност до десетите.
Верен отговор 163.8

Задача 4
Разстоянието между центровете на окръжност k с радиус 35,39 сm и окръжност p, която е вътрешна за k, е 12,44 сm. Точките A, B, C, D и Е са от окръжността k и AB, BC, CD, DE и EA са допирателни към p. На колко сантиметра е равен радиусът на р, ако: a) ABCDE е изпъкнал петоъгълник;

b) ABCDE e звезда?
Верен отговор 9.8