Тема на месец Ноември 2014


Задача 1. Домакиня разполага с правоъгълно парче плат, от което иска да изреже три еднакви кръгли покривки. Намерете най-големия възможен радиус на покривките, ако платът има форма на:
а) правоъгълник с ширина 9 дм и дължина 11 дм
запишете радиуса в дециметри, с точност до стотните
Верен отговор 2.5

Помощен файл във формат GeoGebra.

b) квадрат със страна 14 дм
запишете радиуса в дециметри, с точност до стотните
Верен отговор 3.56

Задача 2. От картон трябва да се изрежат четири еднакви кръга. Намерете максималния им възможен радиус, ако:
а) картонът има форма на правилен шестоъгълник със страна 10
запишете радиуса с точност до стотните
Верен отговор 3.75

Помощен файл във формат GeoGebra.

b) от картона с форма на квадрат със страна 20 предварително ъглово е изрязан квадрат със страна 10
запишете радиуса с точност до стотните
Верен отговор 3.77

Помощен файл във формат GeoGebra.

c) картонът има форма на правилен петоъгълник със страна 10
запишете радиуса с точност до стотните
Верен отговор 3.01