Viva Математика 1215- 5 кл


Задача 1
Коя от фигурите на картинката има най-голяма обиколка?
z1_k5_1215.gif
червената

жълтата

зелената ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 2
Видът на триъгълника, според ъглите, е:
z2_k5_1215.gif
остроъгълен

правоъгълен ← верен отговор

тъпоъгълен

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 3
Кое е най-малкото трицифрено число, на което „сборът от цифрите“ е равен на „произведението от цифрите“ му?

Задача 4
Охлюв, гущер и паяк се изкачват по каменна стена, която е висока 10 метра. През деня охлювът се изкачва с 2 метра, а през нощта се спуска 1 метър. През деня гущерът се изкачва 3 метра, а през нощта се спуска 2 метра. През деня паякът се изкачва 1 метър, а през нощта стои неподвижен. Кой първи ще достигне горната част на стената?
охлювът

гущерът ← верен отговор

паякът

охлювът и гущерът ще стигнат едновременно

охлювът, гущерът и паякът ще стигнат едновременно

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 5
Лицето на петоъгълника е:
z5_k5_1215.gif

Задача 6
Всеки ред по трите направления на куба 3х3х3, както е показано на картинката, съдържа по едно кубче от трите цвята. Какъв е цветът на централното кубче?
z6_k5_1215.gif
жълт ← верен отговор

зелен

червен

не може да се определи


Задача 7
Още колко паркетиращи плочки трябва да се оцветят в лилаво, за да е оцветена в лилаво третинката на композицията?
z7_k5_1215.gif

Задача 8
Мими помни, че телефонният номер на приятелката й се записва с цифрите 6, 7, 7, 8, 8, 9 и 9; че е четно число, между двете цифри 7 има точно една друга цифра, между двете цифри 8 има точно три други цифри и между двете цифри 9 има точно три други цифри, а цифрата 6 е по-близо до края на номера, отколкото до началото. Кой е телефонният номер на приятелката на Мими?
Запиши отговора, без да оставяш празно място между цифрите
Верен отговор 9787968

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 9
С 16 квадратчета, всяко с дължина на страната 1 см, е получен правоъгълник, чрез съединяване по страна (страни). Обиколката на правоъгълника в сантиметри може да е:
Можете да посочите повече от един отговор
12

14

16 ← верен отговор

18

20 ← верен отговор

24

26

34 ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 10
Таблицата трябва да се допълни така, че във всеки ред и във всяка колона да има кръгче от всеки от цветовете жълт, зелен, син, лилав.
z10_k5_1215.gif
Можете да посочите повече от един отговор
Зелено кръгче може да има в поле
A1 ← верен отговор

A3 ← верен отговор

A4 ← верен отговор

B1

B3 ← верен отговор

B4 ← верен отговор

Г1 ← верен отговор

Г4 ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.