Viva Математика 1215- 4 кл


Задача 1
Коя от фигурите на картинката има най-голяма обиколка?
z1_k4_1215.gif
синята

червената

жълтата ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 2
Видът на триъгълника, според ъглите, е:
z2_k4_1215.gif
остроъгълен

правоъгълен

тъпоъгълен ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 3
Кое е най-малкото трицифрено число, на което „сборът от цифрите“ е равен на „произведението от цифрите“ му?

Задача 4
Охлюв и гущер се изкачват по каменна стена, която е висока 10 метра. През деня охлювът се изкачва 2 метра, а през нощта се спуска 1 метър. През деня гущерът се изкачва 1 метър, а през нощта стои неподвижен. Кой първи ще достигне горната част на стената?
охлювът ← верен отговор

гущерът

охлювът и гущерът ще стигнат едновременно

не може да се прецени

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 5
Ники има в касичка 3 банкноти от 10 лева, 4 банкноти от 5 лева и много банкноти от 2 лева. Той взел всички банкноти от 10 и от 5 лева. Колко банкноти от 2 лева трябва да вземе, за да получи точно 78 лева?

Задача 6
Всеки ред по трите направления на куба 3х3х3, както е показано на картинката, съдържа по едно кубче от цвят. Какъв е цветът на централното кубче?
z6_k4_1215.gif
жълт ← верен отговор

зелен

червен

не може да се определи


Задача 7
Още колко паркетиращи плочки трябва да се оцветят в зелено, за да е оцветена в зелено третинката на композицията?
z7_k4_1215.gif

Задача 8
Мими помни, че телефонният номер на приятелката й се записва с цифрите 4, 6, 6, 8, 8, 9 и 9; че номерът започва с нечетна „цифра“; между двете цифри 8 има точно четири други цифри, между двете цифри 6 има точно две други цифри и между двете цифри 9 има точно две други цифри. Телефонният номер на приятелката на Мими е:
Запиши отговора, без да оставяш празно място между цифрите
Верен отговор 9869468

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 9
С 12 квадратчета, всяко с дължина на страната 1 см, е получен правоъгълник, чрез съединяване по страна (страни). Обиколката на правоъгълника в сантиметри може да е:
Можете да посочите повече от един отговор
12

14 ← верен отговор

16 ← верен отговор

18

22

24

26 ← верен отговор

28

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 10
Таблицата трябва да се допълни така, че във всеки ред и във всяка колона да има кръгче от всеки от цветовете жълт, зелен, син, лилав.
z10_k4_1215.gif
Можете да посочите повече от един отговор
Жълто кръгче може да има в поле
A1 ← верен отговор

A4 ← верен отговор

Б3 ← верен отговор

B1

B2 ← верен отговор

B3

Г1 ← верен отговор

Г4 ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.