Тема на месец Ноември 2015


Два кола са забити на 5 м един от друг в ливада с трева. Те са свързани с въже с дължина 7 м. Стопанинът на едно козле трябва да го върже някъде за въжето, но на поне 1 м от единия и на поне 1 м от другия кол.
Задача 1. Каква площ може да опасе козлето, ако стопанинът го е вързал на 4 м от единия и 3 м от другия кол?
Запишете в кв. м с точност до стотните
Верен отговор 6.64

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 2. Каква площ може да опасе козлето, ако стопанинът го е вързал на 5 м от единия и 2 м от другия кол?
Запишете в кв. м с точност до стотните
Верен отговор 5.75

Задача 3. Каква площ може да опасе козлето, ако стопанинът го е вързал за въжето така, че да опасе възможно най-малка площ?
Запишете в кв. м с точност до стотните
Верен отговор 3.14

Задача 4. Каква площ може да опасе козлето, ако стопанинът го е вързал за въжето така, че да опасе възможно най-голяма площ?
Запишете в кв. м с точност до стотните
Верен отговор 6.74

Задача 5. В крайна сметка стопанинът решил да върже козлето за въжето подвижно така, че да може да се движи по цялата му дължина, но преместил близо до дома си двата кола, пак на 5 м един от друг (виж схемата; правоъгълникът изобразява основата на къщата). Каква площ може да опасе козлето?
1105_15.jpg
Запишете в кв. м с точност до стотните
Верен отговор 25.1