Тема на месец Август 2015


Задача 1. Петелът Арман и петелът Виктор бягат с постоянна скорост по кръгова писта, плътно край която има бреза и топола. Те тръгват от една и съща точка в една посока. След старта, в продължение на 5,65 секунди Арман е по-близо до брезата, отколкото до тополата, после в продължение на 8,95 секунди е по-близо до тополата, отколкото до брезата, след което пак се намира по-близо до брезата... Виктор прави всяка обиколка на пистата за 7,16 секунди. Колко метра по пистата e изминал Виктор, когато за първи път задминава Арман, ако радиусът на пистата е:
а) 2.74 метра
запишете отговора с точност до стотните
Верен отговор 28.69

б) 1.8 метра
запишете отговора с точност до стотните
Верен отговор 18.85
За пускане на анимация можете да използвате бутона долу вляво

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 2. Петелът Арман и петелът Виктор бягат с постоянна скорост по кръгова писта с радиус 2,74 метра, плътно край която има бреза и топола. Тръгват от една и съща точка в противоположни посоки. След старта, Арман в продължение на 5,65 секунди е по-близо до брезата, отколкото до тополата, после в продължение на 8,95 секунди е по-близо до тополата, отколкото до брезата, след което пак се намира по-близо до брезата... Колко метра по пистата e изминал Виктор, когато за първи път се среща с Арман, ако Виктор прави всяка обиколка на пистата за:
a) 7,16 секунди
запишете отговора с точност до стотните
Верен отговор 12.3

б) 9 секунди
запишете отговора с точност до стотните
Верен отговор 11.46

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 3. Петелът Арман и петелът Виктор бягат с постоянна скорост по кръгова писта с радиус 2,74 метра, плътно край която има бреза и топола. Тръгват от една и съща точка в противоположни посоки посоки. След старта, в продължение на 5,65 секунди Арман е по-близо до брезата, отколкото до тополата, после в продължение на 8,95 секунди по-близо до тополата, отколкото до брезата, после пак се намира по-близо до брезата. Виктор прави всяка една обиколка на пистата за 7,16 секунди.
Колко пъти ще се срещнат за 1 минута?
Верен отговор 11