Тема на месец Юни 2015


Задача 1. В кутия има 250 грама шоколадови бонбони – бели и черни. Колко са бонбоните в кутията, ако белият бонбон тежи 6 грама, а черният тежи 7,4 грама?
Запиши отговора
Верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 2. За газификация на жилищна кооперация се планира удължаване на газопровод с 418 м. Разполагаме с два вида тръби. Едните са с дължина 12 м, а другите - с дължина 7 м. Какъв е най-малкият брой тръби (общо от двата вида), които са необходими за удължението на газопровода, ако си служим само с цели тръби (не се допуска отрязване на парчета от тръбите)?
Запиши отговора
Верен отговор

Задача 3. Фирма продава чай в центъра на града по 2.50 лв. и кафе по 4 лв. за чаша, а на гарата — съответно по 1 лв. и 2 лв. за чаша. За един час били продадени общо 40 чаши чай и 40 чаши кафе, при това приходът в центъра и на гарата се оказал равен. Колко чаши чай са били продадени в центъра, ако там са продали повече чаши чай, отколкото кафе?
Запиши отговора
Верен отговор

Задача 4. Тест се състои от 30 задачи. За верен отговор на задача се получават 5 точки, за грешен отговор се отнемат 2 точки, при липса на отговор не се получават или отнемат точки. Виктория е получила на теста 92 точки. На колко въпроса не е посочила отговор?
Запиши отговора
Верен отговор

Задача 5. В зала има столове с три крака, с четири крака и с един крак. Краката на всички столове са 137. Колко са възможностите за постигане на тази ситуация?
Запиши отговора
Верен отговор