Тема на месец Април 2015


Задача 1. В едно и също време в автомагистрала Тракия в посока София навлезли с коли трима приятели: Явор от разклона на Ямбол и се движил със скорост 128 км/ч, Никола от разклона на Нова Загора със скорост 88 км/ч и Стоян от разклона на Стара Загора със скорост 93 км/ч. (При навлизането в автомагистралата разстоянието между Явор и Никола било 35,5 км, а между Никола и Стоян – 32 км.) След колко часа Явор ще изпревари:
а) Никола?
Запиши с точност до стотните
Верен отговор 0.89

б) Стоян?
Запиши с точност до стотните
Верен отговор 1.93

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 2. Христо получил покана за откриване на футболно първенство. В деня на откриването потеглил от дома си и в продължение на половин час се движил със скорост 72,8 км/ч. Пресметнал, че ако продължи да се движи със същата скорост, ще закъснее с 5 минути, а ако продължи движението си със скорост 105 км/ч, ще пристигне 15 минути по-рано. Спрял за 10 минути.
a) С каква скорост най-малко трябва да се движи през останалия път, за да стигне навреме?
Запиши в км/ч
Верен отговор 94.5

б) Колко километра е разстоянието от дома му до стадиона?

Задача 3. Антон се придвижва в езерото с 4,5 км/ч, а по сушата – с 6 км/ч. Валери се придвижва в езерото с 6,7 км/ч, а по сушата – с 6 км/ч. След колко часа най-рано могат да се срещнат на сушата?
На фигурата дължината на страната на единичното квадратче отговаря на 1 км.
tm0415_3.gif
запиши с точност до стотните
Верен отговор 1.86