Viva Математика 2310 - 6 клас


Задача 1
Най-голяма е стойността на произведението ab при:
a = -12 и b = 14,5

a = 1,7 и b = -0,5

a = -0,135 и b = 2,5 ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 2
Илчо има 1 банкнота от 100 лева, 15 банкноти от 50 лева, 23 банкноти от 20 лева, 7 банкноти от 10 лева, 5 банкноти от 5 лева и 17 монети от 2 лева. Колко стола от по 73 лева най-много може да купи?

Задача 3
В тялото са построени няколко ъгъла. Кой от ъглите е най-малък?
червеният

черният ← верен отговор

зеленият

жълтият

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 4
Числа, които се „четат“ по един и същи начин отляво надясно и отдясно наляво, се наричат числа-палиндроми. В оградената от зелената окръжност площ трябва да се поставят числата, кратни на 3, в оградената от синята окръжност – числа-палиндроми, от червената окръжност – числа, които нямат в записа си цифрата 3. Кое от дадените по-долу числа трябва да се постави в частта, оградена едновременно от трите окръжности?
z4k6.gif
2727

888 ← верен отговор

75475

10201

12321

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 5
Оцветената в лилаво част от кръга е:
z5k6.gif
по-малка от 36% от кръга ← верен отговор

равна на 36% от кръга

по-голяма от 36% от кръга

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 6
Коя от фигурите е трапец?
z6k6.gif
ABCD

ABCE

ABDE

ACDE ← верен отговор

BCDE

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 7
След сгъване по зелената права, точката A ще съвпадне с точка:
z7k6.gif

Задача 8
Когато увеличили с 3 единици дължината на ръба на даден куб, обемът му се увеличил с 49959 кубични единици. Запишете дължината на ръба на дадения куб.

Задача 9
Точките A, B и C са върху окръжност с радиус 4 cm. Намерете възможно най-голямата обиколка на триъгълник ABC.
Запишете с точност до стотните.
Верен отговор 20.78

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 10
София нарязала тортата на еднакви парчета. Когато останали четири парчета, направила снимка. На колко парчета София е разрязала тортата?
z10k6.gif