Viva Математика 2310 - 5 клас


Задача 1
Взаимно прости са числата
187 и 286

82 и 221 ← верен отговор

416 и 481

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 2
Огнян има в касичка 3 банкноти от 50 лева, 2 банкноти от 20 лева, 4 банкноти от 10 лева, 9 банкноти от 5 лева и 19 монети от 2 лева. Най-много колко стола от по 57 лева може да купи

Задача 3
В тялото са построени няколко ъгъла. Кой от ъглите е най-малък?
червеният ← верен отговор

черният

зеленият

жълтият

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 4
Числа, които се „четат“ по един и същи начин отляво надясно и отдясно наляво, се наричат числа-палиндроми. В площта, оградена от зелената окръжност, трябва да се поставят нечетни числа, в оградената от синята окръжност – числа-палиндроми, от червената окръжност – числа, които нямат в записа си цифрата 3. Кое от дадените по-долу числа трябва да се постави в частта, оградена едновременно от трите окръжности?
z4k5.gif
1717

888

75475

10101 ← верен отговор

12321

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 5
Оцветената в оранжeво част от кръга е:
z5k5.gif
по-малка от от кръга

равна на от кръга

по-голяма от от кръга ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 6
Кой от триъгълниците е равнобедрен?
z6k5.gif
ABC

ABD ← верен отговор

BCD

ADC

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 7
Кое е най-голямото трицифрено число, на което „сборът от цифрите“ е с 260 по-малък от „произведението от цифрите“ му?

Задача 8
Когато увеличили с 3 единици дължината на страната на даден квадрат, лицето му се увеличило с 2025 квадратни единици. Запишете дължината на страната на дадения квадрат.

Задача 9
Колко са правоъгълниците на фигурата, на които е жълта?
z9k5.gif

Задача 10
Мира нарязала тортата на еднакви парчета. Когато останали три парчета, направила снимка. На колко парчета Мира е разрязала тортата?
z10k5.gif