Viva Математика 2310 - 4 клас


Задача 1
Ако малкото квадратче е с дължина на страната 1 см, дължината на линията е:
z1k4.gif
по-малка от 30 см

равна на 30 см

по-голяма от 30 см ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 2
Младен има в касичка 1 банкнота от 50 лева, 3 банкноти от 10 лева, 7 банкноти от 5 лева и много монети от 2 лева. Той взел всички банкноти от 50, от 10 и от 5 лева. Колко монети от 2 лева трябва да вземе, за да получи най-малко 170 лева?

Задача 3
Коя от точките не може да излезе от лабиринта?
z3k4.gif
червената

синята

зелената ← верен отговор

жълтата

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 4
Числа, които се „четат“ по един и същи начин отляво надясно и отдясно наляво, се наричат числа-палиндроми. В площта, оградена от зелената окръжност, трябва да се поставят петцифрени числа, в оградената от синята окръжност – числа-палиндроми, от червената окръжност – числа, които нямат в записа си цифрата 3. Кое от дадените по-долу числа трябва да се постави в частта, оградена едновременно от трите окръжности?
z4k4.gif
1771

222

12321

71017 ← верен отговор

64564

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 5
Оцветената в синьо част от кръга е:
z5k4.gif
по-малка от от кръга

равна на от кръга

по-голяма от от кръга ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 6
Кой от триъгълниците е правоъгълен?
z6k4.gif
ABC

ABD

BCD ← верен отговор

ADC

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 7
Кое е най-голямото трицифрено число, на което „сборът от цифрите“ е със 192 по-малък от „произведението от цифрите“ му?

Задача 8
В конструкцията от кубчета са построени няколко ъгъла. Кой от ъглите е най-голям?
зеленият

жълтият

червеният

синият ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 9
Колко са правоъгълниците, на които най-малко половината е синя?
z9k4.gif

Задача 10
Яна нарязала тортата на еднакви парчета. Когато останали две парчета, направила снимка. На колко парчета Яна е разрязала тортата?
z10k4.gif