Viva Математика 2310 - 3 клас


Задача 1
Герданче се нанизва в последователност 1234321234321 Какъв е цветът на покритото със сива хартия мънисто?
z1k3.gif
червен

зелен ← верен отговор

черен

жълт

не може да се прецени

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 2
Жана има в касичка 1 банкнота от 20 лева, 3 банкноти от 10 лева, 2 банкноти от 5 лева и много монети от 2 лева. Тя взела всички банкноти от 20, от 10 и от 5 лева. Колко монети от 2 лева трябва да вземе, за да получи точно 94 лева?

Задача 3
Коя от точките не може да излезе от лабиринта?
z3k3.gif
червената

синята ← верен отговор

зелената

жълтата

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 4
Числа, които се „четат“ по един и същи начин отляво надясно и отдясно наляво, се наричат числа-палиндроми. В площта, оградена от зелената окръжност, трябва да се поставят трицифрени числа, в оградената от синята окръжност – числа-палиндроми, от червената окръжност – числа, които нямат в записа си цифрата 4. Кое от дадените по-долу числа трябва да се постави в частта, оградена едновременно от трите окръжности?
z4k3.gif
33

141

231

717 ← верен отговор

1001

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 5
Още колко квадратчета най-малко трябва да оцветиш в зелено, за да е оцветена в зелено по-голямата част от квадрата?
z5k3.gif

Задача 6
Кой от триъгълниците е равнобедрен?
z6k3.gif
ABC

ABD ← верен отговор

BCD

ACD

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 7
Кое е най-голямото двуцифрено число, на което „сборът от цифрите“ е с 41 по-малък от „произведението от цифрите“ му?

Задача 8
С четири от дадените картончета запишете четирицифрено число, което да е най-малко.
z8k3.gif

Задача 9
Колко са правоъгълниците, на които точно половината част е синя?
z9k3.gif

Задача 10
Анета нарязала тортата на еднакви парчета. Когато останало само едно парче, направила снимка. На колко парчета Анета е разрязала тортата?
z10k3.gif