Viva Математика 2303 - 5 клас


Задача 1
Кой от триъгълниците е равнобедрен тъпоъгълен?
z1k5.gif
ABC ← верен отговор

ABD

ABE

ACD

ACE

ADE

BCD

BCE

BDE

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 2
На всяка отсечка е посочено времето в минути, за което тя може да бъде измината. За колко минути най-малко може да се стигне от точка A до точка B?
z2k5.gif

Задача 3
Вярно е, че стойността на израза 867:5-8,2•12,83+27,9 е
по-голяма от 100

равна на 100

по-малка от 100 ← верен отговор


Задача 4
Сборът на двата ъгъла е:
z4k5.gif
по-малък от 90 градуса

равен на 90 градуса ← верен отговор

по-голям от 90 градуса

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 5
На колко парчета ще се раздели правоъгълникът, ако се направят разрезите по пунктираните линии?
z5k5.gif

Задача 6
Пребройте цилиндрите.
z6k5.gif

Задача 7
Пребройте правоъгълните паралелепипеди в конструкцията от единични кубчета 1×2×4.
z7k5.gif

Задача 8
Пребройте конусите.
z8k5.gif

Задача 9
Ако върху окръжност са построени три точки и всички отсечки, с краища в тези точки, отсечките разделят съответния кръг на четири области.

Ако върху окръжност са построени четири точки и всички отсечки, с краища в тези точки, отсечките разделят съответния кръг на осем области.

Върху окръжност са построени 12 точки, като разстоянието между „съседните“ точки е едно и също. Построени са всички отсечки с върхове тези точки. Колко са областите, на които тези отсечки разделят съответния кръг?


Задача 10
Ако върху окръжност са построени три точки и всички отсечки, с краища в тези точки, отсечките разделят съответния кръг на четири области.

Ако върху окръжност са построени четири точки и всички отсечки, с краища в тези точки, отсечките разделят съответния кръг на осем области.

Върху окръжност са построени 13 точки, като разстоянието между „съседните“ точки е едно и също. Построени са всички отсечки с върхове тези точки. Колко са областите, на които тези отсечки разделят съответния кръг?