Viva Математика 2303 - 4 клас


Задача 1
Кой от триъгълниците е равнобедрен правоъгълен?
z1k4.gif
ABC

ABD

BCD ← верен отговор

ACD

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 2
На всяка отсечка е посочено в минути времето, за което тя може да бъде измината. За колко минути най-малко може да се стигне от точка A до точка B?
z2k4.gif

Задача 3
Вярно е, че произведението на числата 4577 и 38 е:
по-голямо от 200000

равно на 200000

по-малко от 200000 ← верен отговор


Задача 4
Кой от ъглите е най-малък?
z4k4.gif
зеленият

синият ← верен отговор

червеният

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 5
На колко парчета ще се раздели правоъгълникът, ако се направят разрезите по пунктираните линии?
z5k4.gif

Задача 6
Пребройте цилиндрите.
z6k4.gif

Задача 7
Пребройте правоъгълните паралелепипеди в конструкцията от единични кубчета 1×2×3.
z7k4.gif

Задача 8
Пребройте конусите.
z8k4.gif

Задача 9
Ако върху окръжност са построени три точки и всички отсечки, с краища в тези точки, отсечките разделят съответния кръг на четири области.

Ако върху окръжност са построени четири точки и всички отсечки, с краища в тези точки, отсечките разделят съответния кръг на осем области.

Върху окръжност са построени 10 точки, като разстоянието между „съседните“ точки е едно и също. Построени са всички отсечки с върхове тези точки. Колко са областите, на които тези отсечки разделят съответния кръг?


Задача 10
Ако върху окръжност са построени три точки и всички отсечки, с краища в тези точки, отсечките разделят съответния кръг на четири области.

Ако върху окръжност са построени четири точки и всички отсечки, с краища в тези точки, отсечките разделят съответния кръг на осем области.

Върху окръжност са построени 11 точки, като разстоянието между „съседните“ точки е едно и също. Построени са всички отсечки с върхове тези точки. Колко са областите, на които тези отсечки разделят съответния кръг?