Viva Математика 2303 - 3 клас


Задача 1
Кой от триъгълниците е равнобедрен?
z1k3.gif
ABC

ABD

BCD ← верен отговор

ACD

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 2
На всяка отсечка е посочено в минути времето, за което тя може да бъде измината. За колко минути най-малко може да се стигне от точка A до точка B?
z2k3.gif

Задача 3
Вярно е, че стойността на израза 167•5-8•53+359 е
по-голяма от 798

равна на 798

по-малка от 798 ← верен отговор


Задача 4
Ъгълът е
z4k3.gif
остър

прав

тъп ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 5
На колко парчета ще се раздели правоъгълникът, ако се направят разрезите по пунктираните линии?
z5k3.gif

Задача 6
Пребройте квадратите.
z6k3.gif

Задача 7
Пребройте кубовете.
z7k3.gif

Задача 8
Колко малки квадратчета най-малко трябва да се преместят, за да се получи правоъгълник от 12 квадратчета?
z8k3.gif

Задача 9
Ако върху окръжност са построени три точки и всички отсечки, с краища в тези точки, отсечките разделят съответния кръг на четири области.

Ако върху окръжност са построени четири точки и всички отсечки, с краища в тези точки, отсечките разделят съответния кръг на осем области.

Върху окръжност са построени 8 точки, като разстоянието между „съседните“ точки е едно и също. Построени са всички отсечки с върхове тези точки. Колко са областите, на които тези отсечки разделят съответния кръг?


Задача 10
Ако върху окръжност са построени три точки и всички отсечки, с краища в тези точки, отсечките разделят съответния кръг на четири области.

Ако върху окръжност са построени четири точки и всички отсечки, с краища в тези точки, отсечките разделят съответния кръг на осем области.

Върху окръжност са построени 9 точки, като разстоянието между „съседните“ точки е едно и също. Построени са всички отсечки с върхове тези точки. Колко са областите, на които тези отсечки разделят съответния кръг?