Viva Математика 1222 - 5 клас


Задача 1
Частта, която е оцветена в синьо, е
z1k5.gif
по-малка от от фигурата ← верен отговор

равна на от фигурата

по-голяма от от фигурата

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 2
Взаимно прости са числата:
72 и 321

172 и 351 ← верен отговор

175 и 574

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 3
Колко е остатъкът от делението на 310064312 на 17?
Верен отговор 3

Задача 4
Кое е най-голямото трицифрено число, на което „сборът от цифрите“ е със 144 по-малък от „произведението от цифрите“ му?

Задача 5
Колко са отсечките с две червени крайни точки?

Задача 6
Когато увеличили с 2 единици дължината на страната на даден квадрат, лицето му се увеличило с 1396 квадратни единици. Запишете дължината на страната на дадения квадрат.

Задача 7
Компютърна система позволява да се проследи броя на продажбите от дадена стока през изминалите дни. Следната картина показва по дни продаденото количество ябълки в килограми. Колко килограма ябълки може да се очаква, че ще се продадат на 11-я ден?
z7k5.gif

Задача 8
Колко са правоъгълниците на фигурата, на които е жълта?
z8k5.gif

Задача 9
Даден е петоъгълник ABCDE. С един праволинеен разрез, започващ от точката A, петоъгълникът трябва да се разреже на две части с равни обиколки. Намерете дължината на разреза с точност до стотните.
z9k5.gif
Запишете с точност до стотните.
Верен отговор 20.52

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 10
При кликване върху малко квадратче, то и всички квадратчета в неговия ред променят цветността си, т.е. белите стават черни, а черните – бели. След кликване върху едно квадратче Людмила установила, че повече от от квадратчета са черни. Върху кое от посочените квадратчета може да е кликнала Людмила?
z10k5.gif
Можете да посочите повече от един отговор
A5 ← верен отговор

Б4

B3 ← верен отговор

Г2

Д1

Помощен файл във формат GeoGebra.