Viva Математика 1222 - 4 клас


Задача 1
Коя от фигурите има най-голяма обиколка?
Синята ← верен отговор

Червената

Жълтата

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 2
Още колко квадратчета най-малко трябва да оцветиш в зелено, за да е оцветена в зелено по-голямата част от правоъгълника?
z2k4.gif

Задача 3
Какъв е видът на ъгъла между часовата и минутната стрелка в 11 часа и 11 минути?
Остър

Прав

Тъп ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 4
Коя от фигурите е динамичен правоъгълник, т.е. остава правоъгълник при промяна на положението на кой да е от върховете му? (изключваме случаите на съвпадане на точки)
Можете да посочите повече от един отговор
жълтата ← верен отговор

червената

зелената ← верен отговор

синята

черната ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 5
Най-малко колко малки триъгълничета като червеното са необходими, за да се допълни синята фигура до равностранен триъгълник?
z5k4.gif

Задача 6
Кой от ъглите има най-голяма градусна мярка?
червеният ← верен отговор

зеленият

жълтият

синият

черният

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 7
Колко са отсечките с две червени крайни точки?

Задача 8
Когато крилата на пеперудата се доближат еднo до другo, кои фигури няма да съвпаднат?
z8k4.gif
Можете да посочите повече от един отговор
черните

жълтите

зелените

червените ← верен отговор

белите ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 9
Кое е най-голямото двуцифрено число, на което „сборът от цифрите“ е с 20 по-малък от „произведението от цифрите“ му?

Задача 10
При кликване върху малко квадратче, то и всички квадратчета в неговия ред променят цветността си, т.е. белите стават черни, а черните – бели. След кликване върху едно квадратче Жасмина установила, че повече от половината квадратчета са черни. Върху кое от посочените квадратчета може да е кликнала Жасмина?
z10k4.gif
Можете да посочите повече от един отговор
A5 ← верен отговор

Б3 ← верен отговор

B5 ← верен отговор

Г4

Д5 ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.