Viva Математика 1222 - 3 клас


Задача 1
В таблицата са представени данните за най-високите и най-ниските температури за три денонощия.
24 август25 август26 август
Най-висока температура35℃34℃25℃
Най-ниска температура17℃21℃16℃
В кое от денонощията е отчетена най-голяма температурна разлика?
24 август ← верен отговор

25 август

26 август

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 2
Коя от трите отсечки е с най-голяма дължина?
z2k3.gif
Черната

Зелената

Лилавата ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 3
Триъгълникът ABC е:
остроъгълен ← верен отговор

правоъгълен

тъпоъгълен

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 4
Най-малко колко малки триъгълничета като черното могат да покрият жълтата фигура?
z4k3.gif

Задача 5
Още колко квадратчета най-малко трябва да оцветиш в лилаво, за да е оцветена в лилаво по-голямата част от правоъгълника?
z5k3.gif

Задача 6
Кое е най-голямото двуцифрено число, на което „сборът от цифрите“ е със 17 по-малък от „произведението от цифрите“ му?

Задача 7
Колко са отсечките с две черни крайни точки?

Задача 8
Когато крилата на пеперудата се доближат еднo до другo, кои фигури няма да съвпаднат?
z8k3.gif
Можете да посочите повече от един отговор
сините

зелените ← верен отговор

червените

черните

сивите ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 9
На колко от правоъгълниците половинката е жълта?

Задача 10
При кликване върху малко квадратче, то и всички квадратчета в неговия ред променят цветността си, т.е. белите стават черни, а черните – бели. След кликване върху едно квадратче Жасмина установила, че точно половината малки квадратчета са черни. Върху кое от посочените квадратчета може да е кликнала Жасмина?
z10k3.gif
Можете да посочите повече от един отговор
A2 ← верен отговор

Б1

B2 ← верен отговор

Г4 ← верен отговор

Д3

Помощен файл във формат GeoGebra.