Viva Математика 0322 - 7 клас


Задача 1
Пребройте отсечките.

Задача 2
Пресметнете 2,35
Запишете с точност до стотните.
Верен отговор 64.36

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 3
Вярно е, че:
← верен отговор
Задача 4
Намерете лицето на сечението на двата четириъгълника.
z4k7.gif
Запишете с точност до десетите.
Верен отговор 41.8

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 5
Коe от числата e произведение на две прости числа?
2077 ← верен отговор

3479

4356


Задача 6
Дадени са окръжност k (с център в точката О(0; 0) и радиус 5) и две точки А(2; 0) и В(0; 3). Върху окръжността k има две точки, които са равноотдалечени от А и В. Намерете разстоянието между тях.
z6k7.gif
Запишете с точност до стотните.
Верен отговор 9.9

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 7
В триъгълник ABC е построена точката М така, че сборът AM+BM+CM е минимален. Ако A(0; 0), B(8; 0), C(6; 5), запишете градусната мярка на ъгъл AMB.
Запишете с точност до десетите.
Верен отговор 120

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 8
От правоъгълен паралелепипед с размери 11 × 11 × х (в сантиметри), където 0 ≤ х ≤ 11, е изрязан куб със страна х cm. Намерете максималния възможен обем в cm3 на полученото тяло.
Запишете в cm3 с точност до десетите.
Верен отговор 512.3

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 9
Даден е правилен осмоъгълник със страна 15 cm и отсечка с дължина 12 cm . В средата на отсечката има остър резец. Движим отсечката така, че краищата й да са постоянно на страните на правилния осмоъгълник. При такова движение резецът изрязва част от краищата му. Намерете лицето на фигурата, която остава от правилния осмоъгълник, след една пълна обиколка на отсечката по страните му.
Запишете в cm2 с точност до десетите.
Верен отговор 973.3

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 10
Намерете разстоянието между корените на уравнението.
х(2 – х) = х – 1
Запишете отговора с точност до стотните.
Верен отговор 2.24

Помощен файл във формат GeoGebra.