Viva Математика 0322 - 6 клас


Задача 1
Пребройте отсечките.

Задача 2
Намерете обиколката на фигурата.
z2k6.gif
Запишете с точност до десетите.
Верен отговор 30.4

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 3
Вярно е, че:

Задача 4
Колко малки триъгълничета най-малко са необходими, за да се допълни фигурата до правилен шестоъгълник?
z4k6.gif

Задача 5
Кое число е записал Ники на стъклената врата, ако от другата ѝ страна се вижда ?

Задача 6
Пресметнете
Запишете с точност до хилядните.
Верен отговор 831.567

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 7
Кое от числата е произведение на две прости числа?
6561

3479

6889 ← верен отговор


Задача 8
Даден е кръг с радиус 5 сm. Краищата на отсечка с дължина 7 cm се движат по контура му и правят пълна обиколка. В средата на отсечката има резец, който изрязва част от кръга (венец). Намерете лицето на останалата част от кръга.
Запишете с точност до стотните.
Верен отговор 40.06

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 9
Червената кола се движи със 115 км/ч и се опитва да настигне по дълъг прав участък черната кола, чиято скорост е 72 км/ч. Ако разстоянието между тях е 29 километра, след колко минути червената кола ще настигне черната?
Запишете с точност до десетите.
Верен отговор 40.5

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 10
Червената кола се движи със 115 км/ч и се опитва да настигне по дълъг прав участък черната кола, чиято скорост е 79 км/ч. Ако разстоянието между тях е 35 километра, след колко минути червената кола ще настигне черната?
Запишете с точност до десетите.
Верен отговор 58.3