Viva Математика 0322 - 5 клас


Задача 1
Пребройте отсечките.

Задача 2
Намерете дължината на линията, ако квадратчето е с дължина на страната 1.
z2k5.gif

Задача 3
Вярно е, че:

Задача 4
Колко малки триъгълничета най-малко са необходими, за да се допълни фигурата до триъгълник?
z4k5.gif

Задача 5
Кое число е записал Ники на стъклената врата, ако от другата ѝ страна се вижда ?

Задача 6
Пресметнете
Запишете с точност до стотните.
Верен отговор 5.71

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 7
Кое от числата е произведение на две прости числа?
4489 ← верен отговор

3479

4356


Задача 8
Кръгчетата вдясно трябва да се поставят в квадратните полета така, че във всеки ред и във всяка колона да има кръгче от всеки цвят. В кое от квадратчетата не може да се постави зелено кръгче?
z8k5.gif
А1

А3

B1 ← верен отговор

В3

В4

Г1

Г4

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 9
Червената кола се движи с 98 км/ч и се опитва да настигне по дълъг прав участък черната кола, чиято скорост е 65 км/ч. Ако разстоянието между тях е 23 километра, след колко минути червената кола ще настигне черната?
Запишете с точност до десетите.
Верен отговор 41.8

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 10
Червената кола се движи с 98 км/ч и се опитва да настигне по дълъг прав участък черната кола, чиято скорост е 71 км/ч. Ако разстоянието между тях е 22 километра, след колко минути червената кола ще настигне черната?
Запишете с точност до десетите.
Верен отговор 48.9