Viva Математика 0322 - 4 клас


Задача 1
Пребройте отсечките.

Задача 2
Върху квадратна мрежа са поставени лилави квадратчета. Колко от тях трябва да отстраните, за да бъде оцветена в лилаво от фигурата?
z2k4.gif

Задача 3
Вярно е, че:
53725 : 307 > 174 ← верен отговор

53725 : 307 = 174

53725 : 307 < 174

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 4
Колко малки триъгълничета най-малко са необходими, за да се допълни фигурата до триъгълник?
z4k4.gif

Задача 5
Кое число е записал Ники на стъклената врата, ако от другата ѝ страна се вижда ?

Задача 6
Пребройте правите ъгли.
z6k4.gif

Задача 7
Ако в момента часът е 22:12, преди колко минути е било 7:25?

Задача 8
Кръгчетата вдясно трябва да се поставят в квадратните полета така, че във всеки ред и във всяка колона да има кръгче от всеки цвят. В кое от квадратчетата не може да се постави зелено кръгче?
z8k4.gif
Можете да посочите повече от един отговор
А1 ← верен отговор

А3 ← верен отговор

А4

В3

Г1

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 9
Червената кола се движи със 105 км/ч и се опитва да настигне по дълъг прав участък синята кола, чиято скорост е 75 км/ч. Ако разстоянието между тях е 18 километра, след колко минути червената кола ще настигне синята?

Задача 10
Червената кола се движи със 105 км/ч и се опитва да настигне по дълъг прав участък синята кола, чиято скорост е 90 км/ч. Ако разстоянието между тях е 11 километра, след колко минути червената кола ще настигне синята?
Верен отговор 44