Viva Математика 0322 - 3 клас


Задача 1
Пребройте отсечките.

Задача 2
Намерете дължината на линията, ако квадратчето е с дължина на страната 1.
z2k3.gif

Задача 3
Вярно е, че:
901 : 53 > 18

901 : 53 = 18

901 : 53 < 18 ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 4
Колко малки квадратчета най-малко са необходими, за да се допълни фигурата до квадрат?
z4k3.gif

Задача 5
Кое число е записал Ники на стъклената врата, ако от другата ѝ страна се вижда ?

Задача 6
Пребройте правите ъгли.
z6k3.gif

Задача 7
Ако в момента часът е 21:17, преди колко минути е било 7:25?

Задача 8
Кръгчетата вдясно трябва да се поставят в квадратните полета така, че във всеки ред и във всяка колона да има кръгче от всеки цвят. В кое от квадратчетата може да се постави жълто кръгче?
z8k3.gif
Можете да посочите повече от един отговор
A1 ← верен отговор

A3

B3 ← верен отговор

C2 ← верен отговор

D4 ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 9
Червената кола се движи със 120 км/ч и се опитва да настигне по дълъг прав участък зелената кола, чиято скорост е 75 км/ч. Ако разстоянието между тях е 21 километра, след колко минути червената кола ще настигне зелената?

Задача 10
Червената кола се движи със 135 км/ч и се опитва да настигне по дълъг прав участък зелената кола, чиято скорост е 105 км/ч. Ако разстоянието между тях е 24 километра, след колко минути червената кола ще настигне зелената?
Верен отговор 48