Viva Математика 0415- 3 кл


Задача 1
В таблицата са представени данните за най-високата и най-ниската температура за три денонощия.
22 юли 23 юли 24 юли
Най-висока температура 26° 20° 16°
Най-ниска температура 22°

В кое от денонощията е отчетена най-голяма температурна разлика?
22 юли

23 юли ← верен отговор

24 юли

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 2
В кое от полетата трябва да се постави червен квадрат?
z2_k3_7.gif
А1

Б3

Б2

В2 ← верен отговор

Г4

друго

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 3
Ако в момента часът е 18:48, след колко минути ще бъде 19:25?
Запишeте минутите
Верен отговор 37

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 4
Собственик купил за ресторанта си от два вида чинии – малки и големи, за които платил общо 37 лева. Една малка чиния струва 3 лв., а една голяма – 7 лв. Колко чинии може да е купил собственикът?
Можете да посочите повече от един отговор
6

7 ← верен отговор

10

11 ← верен отговор

друго

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 5
Още колко триъгълничета трябва да оцветиш в зелено, за да е оцветена в зелено половинката на фигурата?
z5_k3_7.gif
Запишете
Верен отговор 4

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 6
За записване на числата в задачата се използват арабски цифри със следния шрифт:

С преместване на една кибритена клечка трябва да се получи вярно равенство. Коя от кибритените клечки трябва да се премести?
z6_k3.gif
червената

синята

зелената ← верен отговор

черната

друга

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 7
Триъгълникът ABC е:
z7_k3_7.gif
Можете да посочите повече от един отговор
остроъгълен ← верен отговор

правоъгълен

тъпоъгълен

равнобедрен

разностранен ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 8
Фигурата може да се построи с един замах, т.е. без да се вдига моливът и без да се повтаря линия. От коя точка може да започне построяването й с един замах?
z8_k3_7.gif
Можете да посочите повече от един отговор
червената ← верен отговор

синята

зелената ← верен отговор

жълтата

черната

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 9
Иво разрязал квадратен лист хартия на 4 еднакви части. Кои от частите може да е получил?
Можете да посочите повече от един отговор
← верен отговор


← верен отговор

← верен отговор

← верен отговор

← верен отговор

← верен отговор


Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 10
С червената фигура са покрити три квадратчета от числовата таблица. Ако едното покрито число е 22, сборът на трите покрити числа може да е:
z10_k3_7.gif
Можете да посочите повече от един отговор
36 ← верен отговор

39

46

49

63

66 ← верен отговор

69 ← верен отговор

96 ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.