Viva Математика 1121 - 6 клас


Задача 1
В таблицата са представени данните за най-високите и най-ниските температури за три денонощия.

В кое от денонощията е отчетена най-голяма температурна разлика?
21 ноември ← верен отговор

22 ноември

23 ноември

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 2
Намерете градусната мярка на ъгъл АDB.
z2k6.gif
Запишете с точност до десетите.
Верен отговор 50.6

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 3
Колко процента в картината в стила на Мондриан са оцветени в син цвят?
z3k6.gif
Запишете с точност до цялата част.
Верен отговор 40

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 4
В оградената от зелената окръжност площ трябва да се поставят числата, кратни на 2, в оградената от червената окръжност – кратните на 3, от жълтата окръжност – кратните на 11. Кои числа трябва да се поставят в частта, оградена едновременно от трите окръжности?
z4k6.gif
Можете да посочите повече от един отговор
66 ← верен отговор

140

198 ← верен отговор

462 ← верен отговор

777777

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 5
Преместете червените точки така, че да се получи развивка на правоъгълен паралелепипед. За получената развивка запишете дължината на MN.
z5k6.gif
Запишете с точност до стотните.
Верен отговор 5.93

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 6
С 15 квадратчета, всяко с дължина на страната 1 см, е получен правоъгълник, чрез съединяване по страна (страни). Обиколката на правоъгълника в сантиметри може да е:
Можете да посочите повече от един отговор
8

10

15

16 ← верен отговор

32 ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 7
Когато увеличили с 1 единица дължината на страната на квадрат, лицето му се увеличило с 527 квадратни единици. Запишете дължината на страната на дадения квадрат.

Задача 8
Колко квадратни единици е общата част на триъгълника EFG и четириъгълника ABCD?
z8k6.gif
Запишете с точност до стотните.
Верен отговор 18.78

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 9
Даден е квадрат ABCD. Точките E и F съответно на страните AB и BC са такива, че <ADE = <FDC = α. При коя стойност на α лицето на триъгълника DEF е равно на една пета от лицето на квадрата ABCD?
z9k6.gif
Запишете с точност до стотните.
Верен отговор 37.76

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 10
В магазин за платове в последния ден на март продали 27 m ленен плат, 85 m памучен плат и 31 m вълнен плат. Колко процента от продадения в този ден плат е ленен?
Запишете с точност до десетите, без да поставяте символ за процент.
Верен отговор 18.9

Помощен файл във формат GeoGebra.