Viva Математика 1121 - 5 клас


Задача 1
Триъгълникът е:
z1k5.gif
остроъгълен

правоъгълен ← верен отговор

тъпоъгълен

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 2
Взаимно прости са числата:
77 и 266

152 и 231 ← верен отговор

546 и 845

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 3
Каква част от картината в стила на Мондриан е оцветена в син цвят?
z3k5.gif

Задача 4
В оградената от зелената окръжност площ трябва да се поставят числата, кратни на 2, в оградената от червената окръжност – кратните на 3, от жълтата окръжност – кратните на 7. Кои числа трябва да се поставят в частта, оградена едновременно от трите окръжности?
Можете да посочите повече от един отговор
28

42 ← верен отговор

48

140

7770 ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 5
Запишете броя на ръбовете на тялото.
z5k5.gif

Задача 6
С 14 квадратчета, всяко с дължина на страната 1 см, е получен правоъгълник, чрез съединяване по страна (страни). Обиколката на правоъгълника в сантиметри може да е:
Можете да посочите повече от един отговор
14

18 ← верен отговор

28

30 ← верен отговор

32

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 7
Когато увеличили с 1 единица дължината на страната на квадрат, лицето му се увеличило с 1411 квадратни единици. Запишете дължината на страната на дадения квадрат.

Задача 8
Колко са правоъгълниците на фигурата, на които третинката е жълта?
z8k5.gif

Задача 9
Паметник има форма на петоъгълна пирамида с равни ръбове. На фигурата е показан изглед на паметника отгоре. От кои от точките, които са разположени в равнината на основата на пирамидата, се виждат точно две околни стени на пирамидата?
z9k5.gif
Можете да посочите повече от един отговор
A

B ← верен отговор

C ← верен отговор

D ← верен отговор

E

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 10
Колко правоъгълни триъгълници, върховете на които са от дадените точки, могат да се построят?
z10k5.gif