Viva Математика 1121 - 4 клас


Задача 1
С пет от дадените картончета запишете петцифрено число, което да е най-малко.
z1k4.gif

Задача 2
В таблицата са представени данните за най-високите и най-ниските температури за три денонощия.

В кое от денонощията е отчетена най-голяма температурна разлика?
21 май

22 май

23 май ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 3
С преместване на коя кибритена клечка може да се получи вярно числово равенство?
z3k4.gif
Черна ← верен отговор

Синя

Зелена

Червена

Жълта

Сива

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 4
Коя от фигурите е динамичен правоъгълник, т.е., остава правоъгълник при промяна на положението на кой да е от върховете му? (изключваме случаите на съвпадане на точки)
Можете да посочите повече от един отговор
жълтата

червената ← верен отговор

синята

зелената ← верен отговор

черната

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 5
С абак са представени числата 0, 1, 5 и 47.

Кое число е изобразено с абака долу?
z5k4_2.gif

Задача 6
Боряна разрязала квадратен лист хартия на 4 еднакви части. Кои от частите може да е получила?
Можете да посочите повече от един отговор
← верен отговор


← верен отговор

← верен отговор

← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 7
Кой от ъглите има най-голяма градусна мярка?
z7k4.gif
червеният

зеленият ← верен отговор

синият

жълтият

черният

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 8
Колко са правоъгълниците на фигурата, на които половинката е жълта?
z8k4.gif

Задача 9
Намерете сбора от дължините на черните линии в картината в стила на Мондриан, ако рамката й е правоъгълник с размери 20 см и 10 см.
z9k4.gif

Задача 10
Колко равнобедрени правоъгълни триъгълници, върховете на които са от дадените точки, могат да се построят?
z10k4.gif