Viva Математика 1121 - 3 клас


Задача 1
С четири от дадените картончета запишете четирицифрено число, което да е най-малко.
z1k3.gif

Задача 2
В таблицата са представени данните за най-високите и най-ниските температури за три денонощия.

В кое от денонощията е отчетена най-голяма температурна разлика?
21 юни

22 юни ← верен отговор

23 юни

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 3
Червеният ъгъл е:
остър

прав ← верен отговор

тъп

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 4
Коя от фигурите е динамичен правоъгълник, т.е. остава правоъгълник при промяна на положението на кой да е от върховете му? (изключваме случаите на съвпадане на точки)
Можете да посочите повече от един отговор
жълтата

зелената

синята ← верен отговор

черната ← верен отговор

червената

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 5
Вярно е, че:
226218:74 > 243948:87 ← верен отговор

226218:74 = 243948:87

226218:74 < 243948:87


Задача 6
Ели разрязала квадратен лист хартия на 4 еднакви части. Кои от частите може да е получила?
Можете да посочите повече от един отговор
← верен отговор

← верен отговор


← верен отговор

← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 7
Николай има повече от един бонбон. Ако Николай раздели поравно бонбоните на трима души, ще остане един бонбон. Ако раздели поравно бонбоните на седем души, пак ще остане един бонбон. Колко бонбона най-малко има Николай?

Задача 8
Колко са правоъгълниците на фигурата, на които половинката е жълта?
z8k3.gif

Задача 9
Намерете сбора от дължините на черните линии в картината в стила на Мондриан, ако рамката й е правоъгълник с размери 15 см и 20 см.
z9k3.gif

Задача 10
Колко равнобедрени триъгълници, върховете на които са от дадените точки, могат да се построят?
z10k3.gif