Тема на месец Март 2015


Вода в конус

Задача 1. В чаша с форма на конус с диаметър 11,2 см и височина 13,5 см има 45 милилитра вода. С колко сантиметра ще се увеличи височината на водния слой след наливане на още 150 милилитра вода?
запишете отговора с точност до стотните
Верен отговор 3.97

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 2. Херметически затворен съд има форма на конус с височина 15 см и съдържа вода. Ако конусът е поставен на основата си, височината на водния слой е 10 см. Колко сантиметра ще е височината на водния слой, ако съдът се постави с основата нагоре и има диаметър:
a) 9,4 см
запишете отговора с точност до стотните
Верен отговор 14.81

б) 27 см?
запишете отговора с точност до стотните
Верен отговор 14.81

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 3. Най-много колко милилитра вода трябва да се налее в чаша с форма на конус с диаметър 16,6 см и височина 21,2 см, за да няма разливане след поставяне и на метално топче с радиус 6,9 см?
запишете отговора с точност до цялата част
Верен отговор 513

Задача 4. В чаша с форма на конус с диаметър 10 см и височина 30 см има 250 милилитра вода. С колко сантиметра ще се увеличи височината на водния слой след поставяне на метално топче с радиус 3,7 см?
запишете отговора с точност до стотните
Верен отговор 4.25