Viva Математика 1220 - 5 и 6 клас


Задача 1
Запишете лицето на синята площ в кв. см. (малкото квадратче е с дължина на страната 1 см).
z1k56.gif

Задача 2
Какъв е най-малкият брой малки кубчета, които трябва да се добавят, за да се получи куб?
z2k56.gif

Задача 3
В площта, оградена от зелената окръжност, трябва да се поставят числата, кратни на 2, в оградената от червената окръжност – кратните на 3, а от жълтата окръжност – кратните на 5. Кои числа трябва да се поставят в частта, оградена едновременно от трите окръжности?
Можете да посочите повече от един отговор
10

15

30 ← верен отговор

60 ← верен отговор

235

555

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 4
С фигурата може да се представи, както обикновената дроб , така и , В нетрадиционно домино всяка плочка съдържа представяне на обикновени дроби. По време на играта плочките се долепват една до друга така, че допиращите се части на две съседни плочки да съдържат представяне на равни обикновени дроби, както е показано на картинката по-долу. С коя плочка може да продължи играта?
Можете да посочите повече от един отговор
← верен отговор


← верен отговор

← верен отговор

← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 5
Кои от дъските могат да се покрият с T-тетраминото
Можете да посочите повече от един отговор
← верен отговор← верен отговор

← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 6
При кликване върху малко квадратче то променя цветността си, т.е., бялото става червено, а червеното – бяло. След кликване върху едно квадратче Давид установил, че ако прегъне по черната линия, всеки две квадратчета, които се долепят, ще са с един и същи цвят. Върху кое от посочените квадратчета може да е кликнал Давид?
z6k56.gif
Можете да посочите повече от един отговор
A2

Б2 ← верен отговор

Б3 ← верен отговор

В2

В3

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 7
От четирите правоъгълника е сглобен нов правоъгълник, като при свързването няма припокриване на части от правоъгълници. Обиколката на получения правоъгълник може да е равна на:
Можете да посочите повече от един отговор
18 ← верен отговор

20

22

24 ← верен отговор

Друго

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 8
С абак са представени числата 0, 1, 5 и 47.

Кое число е изобразено с абака долу?

Задача 9
Трябва да се попълнят числа в празните полета така, че сборът на числата във всеки ред да е равен на сбора на числата във всяка колона, да е равен на сбора на числата във всеки от двата диагонала. Кое число трябва да се постави на мястото на въпросителния знак?

Задача 10
Точката T e от отсечката AB=230cm. Квадратите ATCD и TBEF са от една и съща полуравнина спрямо AB. Ако обиколката на триъгълник AEC=680 cm, намерете дължината на AT.
Запишете в cm с точност до единиците.
Верен отговор 198

Помощен файл във формат GeoGebra.