Viva Математика 1220 - 3 и 4 клас


Задача 1
С дадените цифри са записани две трицифрени числа. Намерете възможно най-малкия сбор на тези две числа. Запишете този сбор.
z1k34.gif

Задача 2
Какъв е най-малкият брой малки кубчета, които трябва да се добавят, за да се получи куб?
z2k34.gif

Задача 3
Какъв е видът на ъгъла между часовата и минутната стрелка в 4 ч. 5 мин?
остър

прав

тъп ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 4
По колко начина Дани може да облече куклата, ако разполага с червена и с жълта блуза, както и със зелена, с черна и със синя пола?

Задача 5
Кои от дъските могат да се покрият с T-тетраминото
Можете да посочите повече от един отговор
← верен отговор
← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 6
При кликване върху малко квадратче то променя цветността си, т.е., бялото става червено, а червеното – бяло. След кликване върху едно квадратче Ники установил, че ако прегъне по черната линия, всеки две квадратчета, които се долепят, ще са с един и същи цвят. Върху кое от посочените квадратчета може да е кликнал Ники?
z6k34.gif
Можете да посочите повече от един отговор
A2

Б4

B1

Г2 ← верен отговор

Г3 ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 7
Фигурата може да се построи с един замах, т.е. без да се вдига моливът и без да се повтаря линия. От коя точка може да започне построяването й с един замах?
z7k34.gif
Можете да посочите повече от един отговор
червената ← верен отговор

синята

жълтата

зелената ← верен отговор

черната

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 8
Без коя от дадените по-долу фигури е възможно да се сглоби квадрат 4x4 без припокриване и без празни клетки?`
Можете да посочите повече от един отговор
← верен отговор


← верен отговор


← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 9
Върху кои от червените точки може да се премести зелената точка M, за да се получи равнобедрен триъгълник?
Можете да посочите повече от един отговор
A ← верен отговор

B ← верен отговор

C ← верен отговор

D

E ← верен отговор

F ← верен отговор

G ← верен отговор

H ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 10
Трябва да се попълнят числа в празните полета така, че сборът на числата във всеки ред да е равен на сбора на числата във всяка колона и на сбора на числата по всеки от двата диагонала. Кое число трябва да се постави на мястото на въпросителния знак?
z10k34.gif