Тема на месец Януари 2015


Задача 1. В съд с форма на куб е налята вода. На колко градуса най-много може да се наклони съдът по основен ръб, без да се разлее нито една капка вода, ако:
а) кубът е с ръб 11.6 см, а височина на водата в съда е 8.2 см;
tm0115.gif
запишете отговора с точност до десетите
Верен отговор 30.4

Помощен файл във формат GeoGebra.

б) кубът е с ръб 21.5 см и в него са налети 3 л вода;
запишете отговора с точност до десетите
Верен отговор 58.9

в) кубът е с ръб 12.5 см, в него са налети 1.6 л вода и вътре има метално топче с радиус 2 см;
запишете отговора с точност до десетите
Верен отговор 18.1

г) кубът е с ръб 22.1 см, в него са налети 2.5 л вода и вътре има метално топче с радиус 5 см?
запишете отговора с точност до десетите
Верен отговор 60.9

Задача 2. Колко милилитра вода може да побере чаша с форма на правоъгълен паралелепипед с основи 4.6 см и 4.6 см и височина 17 см, ако е наклонена по основен ръб на ъгъл 22o?
запишете отговора с точност до десетите
Верен отговор 340