Viva Математика 0420 - 3 и 4 клас


Задача 1
Коя от трите отсечки е с най-голяма дължина?
z1k34.gif
Червената

Зелената ← верен отговор

Синята

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 2
Ъгъл АDB е:
z2k34.gif
остър

прав

тъп ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 3
Вярно е, че
17.23 < 19.21 ← верен отговор

17.23 = 19.21

17.23 > 19.21


Задача 4
Колко е остатъкът от делението на 268448 на 57?

Задача 5

За записване с кибритени клечки на числата в тази задача се използват арабски цифри и символи за събиране, изваждане и равенство със следния шрифт:

С едно преместване получете израз с възможно най-голяма стойност. Запишете стойността на израза.

Задача 6
При кликване върху малко квадратче то променя цветността си, т.е., бялото става червено, а червеното – бяло. След кликване върху едно квадратче Ники установил, че ако прегъне по черната линия, всеки две квадратчета, които се долепят, ще са с един и същи цвят. Върху кое от посочените квадратчета може да е кликнал Ники?
z6k34.gif
Можете да посочите повече от един отговор
A2

A3 ← верен отговор

Б1

В4

Г3 ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 7
Най-малко колко малки лилави квадратчета трябва да добавите към лилавата фигура, че получената фигура да е квадрат?
z7k34.gif

Задача 8
Намерете сбора на първите 20 нечетни числа.

Задача 9
С лилавата фигура са покрити три квадратчета от числовата таблица. Ако едното покрито число е 26, сборът на трите покрити числа може да е:
z9k34.gif
Можете да посочите повече от един отговор
45

48 ← верен отговор

72

75 ← верен отговор

78 ← верен отговор

81 ← верен отговор

85

108 ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 10
Разполагате с неограничен брой еднакви плочки като тази.

Кои от мозайките можете да създадете с тях?
Можете да посочите повече от един отговор
← верен отговор

← верен отговор

← верен отговор

← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.