Viva Математика 1219 - 5 и 6 клас


Задача 1
От трите числа най-голямо е:
← верен отговор
Задача 2
Намерете градусната мярка на ъгъл АDB.
z2k56.gif

Задача 3
Запишете цялата част на частното 729104:514

Задача 4
След кликване върху малко квадратче то променя цветността си, т.е., бялото става черно, а черното – бяло. Ники забелязал, че с кликване върху едно квадратче може да получи квадрат 2х2, съставен от еднакви по цвят четири малки квадратчета. Върху кои от посочените квадратчета може да кликне Ники, за да получи едноцветен квадрат 2х2?
z4k56.gif
Можете да посочите повече от един отговор
A1

А2 ← верен отговор

В1

Г1 ← верен отговор

Г5 ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 5
Намерете лицето на фигурата. (дължината на малкото квадратче е 1 ед.)
z5k56.gif
Запишете в кв. ед.
Верен отговор 21

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 6
Художник нарисувал фигури и отражението им в огледалото, но допуснал грешки. Колко са грешките?
z6k56.gif

Задача 7
Коя от точките не може да излезе от лабиринта?
z7k56.gif
червената

синята ← верен отговор

зелената

жълтата

сивата

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 8
Какъв е остатъкът при деление на 426 780 284 на 7?
Верен отговор 0

Задача 9
С абак са представени числата 0, 1, 5 и 47.

Кое число е изобразено с абака долу?
z9k56_1.gif

Задача 10
Трябва да се попълнят числа в празните полета така, че сборът на числата във всеки ред да е равен на сбора на числата във всяка колона, да е равен на сбора на числата във всеки от двата диагонала. Кое число трябва да се постави на мястото на въпросителния знак?
z10k56.gif