Viva Математика 1219 - 3 и 4 клас


Задача 1
Коя от линиите е с най-голяма дължина?
z1k34.gif
синята

зелената ← верен отговор

червената

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 2
Ъгъл АDB е:
z2k34.gif
остър ← верен отговор

прав

тъп

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 3
Изчислете 33981:47

Задача 4
След кликване върху малко квадратче то променя цветността си, т.е., бялото става червено, а червеното – бяло. Ники забелязал, че с кликване върху едно квадратче може да получи квадрат 2х2, съставен от еднакви по цвят четири малки квадратчета. Върху кои от посочените квадратчета може да кликне Ники, за да получи едноцветен квадрат 2х2?
z4k34.gif
Можете да посочите повече от един отговор
A1 ← верен отговор

Б3

В1

В2 ← верен отговор

В3 ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 5
Колко са триъгълниците във фигурата?
z5k34.gif

Задача 6
Художник нарисувал гъбка и отражението й във водата, но допуснал грешки. Колко са грешките?
z6k34.gif

Задача 7
Коя от точките не може да излезе от лабиринта?
z7k34.gif
зелената

червената ← верен отговор

жълтата

синята

сивата

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 8
Колко са липсващите плочки в зеленото поле?
z8k34.gif

Задача 9
С абак са представени числата 0, 1, 5 и 47.

Кое число е изобразено с абака долу?
z9k34_1.gif

Задача 10
Трябва да се попълнят числа в празните полета така, че сборът на числата във всеки ред да е равен на сбора на числата във всяка колона и на сбора на числата по всеки от двата диагонала. Кое число трябва да се постави на мястото на въпросителния знак?
z10k34.gif