Viva Математика 0319 - 3 и 4 кл


Задача 1
Коя от линиите е с най-голяма дължина?
z1k34.gif
червената

зелената

синята ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 2
Триъгълникът е:
z2k34.gif
Можете да посочите повече от един отговор
остроъгълен

правоъгълен ← верен отговор

равнобедрен ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 3
С картончетата запишете три трицифрени числа, сборът на които е възможно най-малък. Запишете сбора.
z3k34.gif
Запишете в сантиметри.
Верен отговор 912

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 4
Герданче се нанизва в последователност 121343121343121 Какъв е цветът на покритото със сива хартия мънисто?
z4k34.gif
червен

зелен ← верен отговор

жълт

черен

не може да се прецени

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 5
Следата от придвижването на костенурката по командите e:
Напред 16 см
Ляво 135o
Напред 10 см
Ляво 90o
Напред 10 см
Можете да посочите повече от един отговор
Правоъгълник

Равнобедрен триъгълник ← верен отговор

Правоъгълен триъгълник ← верен отговор

Тъпоъгълен триъгълник

Отворена линия

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 6
В оградената от зелената окръжност площ трябва да се поставят трицифрени числа. В оградената от червената окръжност площ трябва да се поставят числа, за записа на които се използва цифрата 3. Кое число трябва да се постави в частта, оградена едновременно от зелената окръжност и от червената окръжност? Можете да посочите повече от един отговор.
z6k34.gif
Можете да посочите повече от един отговор
3

37

90

118

132 ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 7
Още колко плочки в паркета трябва да се оцветят в зелено, за да е оцветена в зелено третинката на композицията?
z7k34.gif

Задача 8
Какъв е най-малкият брой кубчета, които трябва да се преместят, за да се получи куб 2х2х2?
z8k34.gif

Задача 9
Колко тръгълника, върховете на които са от дадените точки, могат да се построят?
z9k34.gif

Задача 10
Със зелената фигура са покрити четири квадратчета от числовата таблица. Ако едното покрито число е 15, сборът на четирите покрити числа може да е:
z10k34.gif
Можете да посочите повече от един отговор
54 ← верен отговор

58 ← верен отговор

60

62 ← верен отговор

64

80 ← верен отговор

120 ← верен отговор

140

Помощен файл във формат GeoGebra.