Viva Математика 1218 - 5 и 6 кл


Задача 1
Коя от линиите е с най-голяма дължина?
z1k56.gif
Черната

Зелената ← верен отговор

Червената

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 2
Намерете градусната мярка на ъгъл АЕС.
z2k56.gif
Запишете с точност до десетите.
Верен отговор 99.2

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 3
Коя от фигурите е динамичен правоъгълник, т.е., остава правоъгълник при промяна на положението на кой да е от върховете му?
Можете да посочите повече от един отговор
Синята

Зелената

Жълтата ← верен отговор

Червената ← верен отговор

Черната

Лилавата

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 4
След кликване върху малко квадратче то променя цветността си, т.е., бялото става черно, а черното – бяло. След кликване върху едно квадратче Ники установил, че може да получи квадрат 2х2, съставен от еднакви по цвят четири малки квадратчета. Върху кое от посочените квадратчета може да кликне Ники, за да получи едноцветен квадрат 2х2?
z4k56.gif
Можете да посочите повече от един отговор
А2

Б4 ← верен отговор

В2 ← верен отговор

В3 ← верен отговор

Г4 ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 5
Роботчето Робко тръгва от точката Т, изпълнявайки командите
Напред 9 см
Ляво 90o
Напред 3 см
Дясно 90o
Напред 6 см
Ляво 45o
Напред 2,83 см
Ляво 98,130o
Напред 5 см
Ляво 48,180o
Напред 10,2 см и стигнал до точката Н. Намерете разстоянието от Т до Н.
Запишете в сантиметри с точност до стотните.
Верен отговор 6.71

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 6
Компютърната система на голям супермаркет позволява да се проследи броят на продажбите от дадена стока през изминалите дни. Следната картина показва по дни броя на продадените кутии с бисквити от определен вид. Колко кутии с бисквити може да се очаква, че ще се продадат на 17-я ден?
z6k56.gif

Задача 7
Числата в тази задача, както и аритметичните действия събиране и изваждане се представят с кибритени клечки:

С преместване на една кибритена клечка получете израз с три числа, който има възможно най-голяма стойност.

Задача 8
Изчислете
Верен отговор 98.4

Задача 9
Конструкцията е получена от неподвижно залепени кубчета. Какъв е най-малкият брой кубчета, които трябва да се добавят, за да се получи куб?
z9k56.gif

Задача 10
На една от страните на квадрат 7х7 см са построени външно два квадрата, както на фигурата. Центровете на трите квадрата са върхове на триъгълник. Каква е най-малката възможна обиколка на такъв триъгълник?
z10k56.gif
Запишете отговора в см с точност до десетите.
Верен отговор 14.6

Помощен файл във формат GeoGebra.