Viva Математика 1218 - 3 и 4 кл


Задача 1
Коя от отсечките е с най-голяма дължина?
z1k34.gif
Черната

Зелената ← верен отговор

Синята

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 2
Ъгъл АЕB е:
z2k34.gif
остър ← верен отговор

прав

тъп

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 3
Коя от фигурите е динамичен квадрат, т.е., остава квадрат при промяна на положението на кой да е от върховете му?
Можете да посочите повече от един отговор
Жълтият

Синият

Червеният

Зеленият ← верен отговор

Сивият

Черният

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 4
След кликване върху малко квадратче то променя цветността си, т.е., бялото става червено, а червеното – бяло. Ники забелязал, че с кликване върху едно квадратче може да получи квадрат 2х2, съставен от еднакви по цвят четири малки квадратчета. Върху кое от посочените квадратчета може да кликне Ники, за да получи едноцветен квадрат 2х2?
z4k34.gif
Можете да посочите повече от един отговор
А2 ← верен отговор

Б3

В1 ← верен отговор

В3 ← верен отговор

Г3 ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 5
Роботчето Робко тръгва от точката Т, изпълнявайки командите
Напред 8 см
Ляво 90o
Напред 3 см
Дясно 90o
Напред 4 см
Ляво 90o
Напред 5 см
Ляво 90o
Напред 7 см
Ляво 90o
Напред 2 см
Дясно 90o
Напред 5 см
и стигнал до точката Н. Намерете разстоянието от Т до Н.
Запишете в сантиметри.
Верен отговор 6

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 6
Компютърната система на голям супермаркет позволява да се проследи броят на продажбите от дадена стока през изминалите дни. Следната картина показва по дни броя на продадените кутии с бисквити от определен вид. Колко кутии с бисквити може да се очаква, че ще се продадат на 15-я ден?
z6k34.gif

Задача 7
Числата в тази задача, както и аритметичните действия събиране и изваждане се представят с кибритени клечки:

С преместване на една кибритена клечка получете израз с три числа, който има възможно най-голяма стойност.

Задача 8
Изчислете
Верен отговор 825

Задача 9
Конструкцията е получена от неподвижно залепени кубчета. Какъв е най-малкият брой кубчета, които трябва да се добавят, за да се получи куб?
z9k34.gif

Задача 10
Разполагате с неограничен брой еднакви плочки като тази. Кое облицоване може да се получи с тях?
z10k34.gif
Можете да посочите повече от един отговор
← верен отговор

← верен отговор

← верен отговор

← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.