Viva Математика 0418 - 5 и 6 кл


Задача 1
Коя от фигурите на картинката има най-голяма обиколка?
z1k56.gif
червената

жълтата

зелената ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 2
Подредбата на картончетата в полетата е според вида на фигурата и позицията й. В кое поле трябва да се постави фигурата ?
z2k56.gif
Б1

Б3

В1 ← верен отговор

В2

Г1

Г3

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 3
Вярно е, че:
← верен отговор
Задача 4
В нетрадиционно домино всяка плочка съдържа представяне на обикновени дроби. По време на играта плочките се долепват една до друга така, че допиращите се части на две съседни плочки да съдържат представяне на равни обикновени дроби, както е показано на картинката по-долу. С коя плочка може да продължи играта?
z4k56.gif
Можете да посочите повече от един отговор
← верен отговор


← верен отговор

← верен отговор


Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 5
Колко са черните успоредници на картината?
z5k56.gif

Задача 6
Колко квадратни единици е общата част на триъгълника EFG и четириъгълника ABCD? Запишете с точност до стотните.
z6k56.gif

Задача 7
От четирите правоъгълника е сглобен нов правоъгълник, като при свързването няма припокриване на части от правоъгълници. Обиколката на получения правоъгълник е равна на:
z7k56.gif
Можете да посочите повече от един отговор
18 ← верен отговор

20

22

24 ← верен отговор

Друго

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 8
Ръбовете на тялото са равни. Всеки връх на тялото е общ за четири стени - два квадрата и два равностранни триъгълника. Запишете броя на ръбовете на тялото.
z8k56.gif

Задача 9
Даден е петоъгълник ABCDE (виж фигурата). С един праволинеен разрез, започващ от точката A, петоъгълникът трябва да се разреже на две части с равни обиколки. Намерете дължината на разреза с точност до стотните.
z9k56.gif

Задача 10
Трябва да се попълнят числа в празните полета така, че сборът на числата във всеки ред да е равен на сбора на числата във всяка колона, да е равен на сбора на числата във всеки от двата диагонала. Кое число трябва да се постави на мястото на въпросителния знак?
z10k56.gif