Viva Математика 0418 - 3 и 4 кл


Задача 1
Коя от фигурите на картинката има най-голяма обиколка?
z1k34.gif
зелената

червената

жълтата ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 2
Подредбата на картончетата в полетата е според вида на фигурата и позицията й. В кое поле трябва да се постави фигурата ?
z2k34.gif
Б1

Б3

В1

В2

Г1

Г3 ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 3
Вярно е, че:
25.24.23 < 17.4.5.6.7 ← верен отговор

25.24.23 = 17.4.5.6.7

25.24.23 > 17.4.5.6.7


Задача 4
В нетрадиционно домино се използват отсечки, триъгълници, квадрати, други фигури. По време на играта плочките се долепват една до друга така, че допиращите се части на две съседни плочки да съдържат фигури от посочените горе, както е показано на картинката по-долу. С коя плочка може да продължи играта?
z4k34_0.gif
Можете да посочите повече от един отговор

← верен отговор

← верен отговор


← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 5
Колко са черните триъгълници в картината?
z5k34.gif

Задача 6
Още колко малки триъгълничета трябва да оцветиш в жълто, за да е оцветена в жълто третинката на фигурата?
z6k34.gif

Задача 7
От трите правоъгълника е сглобен нов правоъгълник, като при свързването няма припокриване на части от правоъгълници. Обиколката на получения правоъгълник е равна на:
z7k34.gif
Можете да посочите повече от един отговор
20 ← верен отговор

21

22 ← верен отговор

24

Друго

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 8
За записване с кибритени клечки на числата в тази задача се използват арабски цифри и символи за събиране, изваждане и равенство със следния шрифт:

С преместване на каква на цвят кибритена клечка от едно място на друго в записа може да се получи вярно равенство?
Можете да посочите повече от един отговор
синя ← верен отговор

зелена ← верен отговор

червена

жълта

черна

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 9
Колко са правоъгълниците на фигурата, на които половинката е зелена?
z9k34.gif

Задача 10
Трябва да се попълнят числа в празните полета така, че сборът на числата във всеки ред е равен на сбора на числата във всяка колона и на сбора на числата по всеки от двата диагонала. Кое число трябва да се постави на мястото на въпросителния знак?
z10k34.gif