Viva Математика - 5 кл


Задача 1
Стойността на 7,65 + 2,7 е :
по-малка или равна на 9,135

по-голяма от 9,135 и по-малка от 9,73

по-голяма или равна на 9,73 ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 2
Кое число ще стои на върха на "пирамидата", след попълването й по схемата?
k5_z2.gif

Задача 3
С колелата на Цезар кодираме тайна информация така: ако след завъртане на малкото колело буква "а" е срещу буква "Г" от голямото колело, думата "тайна" се кодира с "ХГМРГ". След подходящо завъртане на колелата на Цезар, с "ЖЯСМШ" е кодирана думата:
k3-12_z3.gif
петел

печка

мечка

мечта ← верен отговор

мачта

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 4
Още колко малки квадратчета трябва да се оцветят, за да е оцветена точно половинката от правоъгълника?
k3-5_z4.gif
1

2

3 ← верен отговор

4

5

6

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 5
Колко е остатъкът от делението на 253738 на 23?
0

1

2 ← верен отговор

3

4

15

19

друго

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 6
Петър решил да вкара червената топка в джоб K с най-много два рикошета, като първо изстреля топката към ръба AB на билярдната маса. Към коя точка може да насочи удара, за да успее? Забележка: Известно е, че ъгълът на удряне в ръба на масата е равен на ъгъла на отблъскване.
k5-7_z6.gif
Можете да посочите повече от един отговор
точка P

точка Q ← верен отговор

точка R ← верен отговор

точка S ← верен отговор

точка T

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 7
Ако в момента часът е 14:12, преди колко минути е било 13:25?
k3-5_z7.gif

Задача 8
Без коя от дадените по-долу фигури е възможно да се сглоби квадрат без припокриване и без празни клетки?
k3-7_z8.gif
Можете да посочите повече от един отговор
← верен отговор


← верен отговор


← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 9
Върху кои от червените точки може да се премести зелената точка M, за да се получи равнобедрен триъгълник?
k5-7_z9.gif
Можете да посочите повече от един отговор
A

B

C ← верен отговор

D ← верен отговор

E ← верен отговор

F

G ← верен отговор

H ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 10
От парче плат трябва да се изреже равностранен триъгълник за флаг. Намерете възможно най-голямата площ на флага, ако парчето плат е квадрат с дължина на страната 75 cм.
Запишете отговора в кв. см с точност цялата част
Верен отговор 2611

Помощен файл във формат GeoGebra.