Viva Математика 1217 - 5 и 6 кл


Задача 1
Вярно е че:
16,32:2,52<7,1 ← верен отговор

16,32:2,52=7,1

16,32:2,52>7,1

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 2
В площта, оградена от зелената окръжност, трябва да се поставят числата, кратни на 2, оградена от червената окръжност – кратните на 3, от жълтата окръжност – кратните на 5. Кое число трябва да се постави в частта, оградена едновременно от трите окръжности?
z2k56.gif
Можете да посочите повече от един отговор
6

12

30 ← верен отговор

90 ← верен отговор

555

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 3
За получаване на картината в стила на Вазарели са използвани черни четириъгълници и върху някои от тях са поставяни малки бели или черни квадратчета. Колко от началните черни четириъгълници са квадрати?
z3k56.gif

Задача 4
Най-малко колко малки триъгълничета като черното могат да покрият зелената фигура?
z4k56.gif

Задача 5
В шахмата конят може да се движи под формата на печатна буква „Г” – т.е. през едно поле по хоризонтал или вертикал и едно поле встрани. Кои петбуквени думи може да се прочетат, след 5 последователни хода на коня? Първоначалната позиция на коня е показана (долен ляв ъгъл) и конят не може да стъпва два пъти на една и съща позиция.
z5k56.gif
Можете да посочите повече от един отговор
СЛАВА

ВЪЗЕЛ ← верен отговор

СМОЛА ← верен отговор

ВРЕМЕ

СКАЛИ ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 6
Сега е 5 ч. 10 мин. Преди колко минути минутната стрелка е преминала последно над часовата стрелка?
z6k56.gif
Запишете с точност до цялата част.
Верен отговор 48

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 7
Когато увеличили с 1 единица дължината на страната на квадрат, лицето му се увеличило с 1001 квадратни единици. Запишете дължината на страната на дадения квадрат.

Задача 8
Николай има повече от един бонбон. Ако Николай раздели поравно бонбоните на двама души, ще остане един бонбон. Ако раздели поравно бонбоните на трима, ще остане един бонбон. Ако раздели поравно бонбоните на петима, ще остане един бонбон. Колко бонбона най-малко има Николай?

Задача 9
Коя отсечка трябва да се изтрие, за да не може получената фигура да се построи с един замах, без да се повтаря линия?
z9k56.gif
Можете да посочите повече от един отговор
AB ← верен отговор

AC

AD

AE ← верен отговор

BC

BD

BE ← верен отговор

CD

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 10
Колко тръгълника, върховете на които са от дадените точки, могат да се построят?
z10k56.gif